Ketubot renaissance in traditional Jewish wedding design

Židovská svatba

Česká verze stránek je prozatím neuplná, každým dnem však budou stránky o krok dál k plné české verzi.
Děkujeme Vám za strpení!

Židovská moudrost pro snoubence
Nejlepší vztah je ten, ve kterém je láska k tomu druhému větší než tvá potřeba toho druhého vlastnit.

Hebrejský font zdarma ke stažení:
Pro naše hebrejsky napsané svatební smlouvy jsme speciálně vytvořily hebrejský font. Máte li zajem ho používat pro nekomerční účely doporučujeme editor Inkscape. Inkscape je zdarma ke stažení a je srovnatelný s komerčním Adobe Illustrator. Jiné editory náš ketubah font nezobrazují správně.
[ Prohlédněte si písmo ]
[ Stáhňete si hebrejský font ]

Před svatbou je zvykem, že se nevěsta a ženich nesmí po celý týden stýkat, z toho důvodu, aby se na své setkání pod svatebním baldachýnem ještě více těšili. Před vlastním obřadem se připraví vyzdobená místnost, kam chodí nevěstě gratulovat přicházející svatební hosté. Nevěsta od nich současně s gratulacemi přijímá i jejich svatební dary. Ženich mezitím připravuje svatební smlouvu (ketubu) k podpisu dvou svědků a ženicha.

V Praze a v evropských městech je zvykem, že se svatební obřad odehrává v synagoze. Pravdě-podobně to vyplývá ze stálého ohrožení, ve kterém se židovský národ v průběhu staletí mnohokrát ocitl, protože podle původní tisícileté tradice se má svatba konat pod širým nebem a v Israeli je to zvykem i dnes.

Čtyři přátelé ženicha nebo hosté drží svatební baldachýn (chupu) a vyčkávají příchodu svatebního páru. Nejdříve tančící a zpívající průvod přátel a svatebních hostů přivede ženicha k nevěstě. Když si ověřil, že je to ta, kterou zvolil, zakryje ženich nevěstě závojem tvář a ona vysloví motlitbu, ve které vyjadřuje přání dobrého vztahu se svým budoucím manželem a vysloví také přání mít z tohoto manželství zdravé děti v bázni Boží. Poté je ženich průvodem mužů doprovázen k rabínovi pod baldachýn a vyčkávají příchodu žen s nevěstou. V čele průvodu tančících a zpívajících žen odvádí matka nevěsty a matka ženicha (není to však podmínkou) nevěstu k ženichovi. Matky s obejdou s nevěstou sedmkrát ženicha a nevěsta zaujme místo po jeho boku. Začíná svatební obřad. Rabín pronese požehnání nad pohárem s vínem, načež ženich nevěstě navlékne na ukazovák pravé ruky prsten, který předtím svědci hodnotili jako cenný (šave pruta) a vysloví svatební formuli, načež všichni zúčastnění vykřiknou: "mekudešet" (čili vdaná, doslovně "svatá jemu"). V této chvíli je sňatek uzavřen.

Pokud není svatební smlouva podepsaná svědky a ženichem již předem, zmínění ji podepíší a rabín ji nahlas přečte a v překladu (text je aramejský) vysvětlí její obsah. Ženich se zavazuje, že se bude o nevěstu řádně starat a v případě rozluky jí vyplatí dohodnutou sumu peněz, ze které může žít nejméně jeden rok od rozluky. Ženich poté odevzdá ketubu nevěstě.

Potom se při svatebním kiduši nad vínem vystřídají ženichem vybraní muži vyslovením sedmi požehnání. Na závěr je zvykem rozšlápnout sklenici, aby se připomnělo zboření chrámu v Jeruza-lémě a skutečnost, že prožívané štěstí kalí tento smutek. Nyní se novomanželé mohou vzdálít do oddělené místosti s připraveným občerstvením, kde spolu po nějakou dobu nerušeně setrvají.

Po svatebním ceremoniálu se všichni ostatní odeberou k připravené svatební hostině, po které se na závěr modlitby po jídle opět vysloví sedm požehnání. Svatba se slaví po sedm dní a nocí a těchto sedm požehnání, je-li přítomno deset mužů, se opakuje po každé hostině. V židovských ortodoxních obcích jsou při obřadu a svatebních oslavách od sebe muži a ženy odděleni jako v synagoze, takže muži a ženy tančí zvlášť.

Tento text je možné šířit pod licenční smlouvou GFDL, prosíme však o přiložení odkazu na naše stránky. Děkujeme za pochopení!